Hjertevenn OmsorgOmsorgstjenesten skal først og fremst sørgje for trivsel og tryggleik.
Einsemda er kanskje det tyngste for mange menneske.

Det å få besøk, ha nokon å snakke med, nokon å dele tankar og følelsar med,
kan være viktig for mange.

Mange eldre har eit udekka hjelpebehov,
og ynskjer meir assistanse og omsorg enn kva dei mottar fra det offentlege i dag.Tjenester


• Heimebesøk for tryggleik og trivsel

Eg kjem på heimebesøk når det måtte passe deg

Eg kan gi deg eit praktisk og sosialt tilbod

Du slepp å ha mange forskjellige personar å halde deg til

Tryggleik og trivsel i kvardagen er viktig

• Omsorg og praktisk hjelp

Treng du nokon å snakke og vere saman med

Treng du ein å kunne le litt med eller dele bekymringar og sorger med

Treng du nokon å finne på noko kjekt med, som å gå på kino, gå på cafè. Kanskje treng du berre å kome deg ut på ein biltur

• Avlastning for pårørande

Er du pårørande og føler tida ikkje strekk til

Er du pårørande som treng å få letta litt på samvitet

Er du pårørande som bur langt vekke

Eg ynskjer at mine tenester skal gi ei hyggeleg oppleving og ei god meistringskjensle.

Forsking syner at einsamd gjev redusert helse og minskar livskvaliteten hjå eldre. Kilde

• Aktivitetar og turar

Treng du nokon å gå på tur saman med eller til å motivere deg til å kome deg ut av godstolen

Treng du nokon til å vere med deg på fysisk aktivitet eller trene saman med

• Praktisk og enkel hjelp i heimen

Treng du praktisk hjelp i kvardagen

Treng du enkel hjelp i heimen som å bytte gardiner eller pynte til høgtider

Treng du hjelp til å klippe plenen eller plante blomster

• Følgjeven

Treng du nokon som kan følgje deg til legen eller på sjukehuset

Treng du nokon som kan følgje deg til tannlegen, optikaren eller hørselkontakten

Treng du nokon som kan følgje deg til fotterapauten eller frisøren

• Matlaging

Treng du hjelp eller rettleiing til å lage mat/bake.

• Innkjøp

Treng du hjelp til innkjøp av mat, og/eller skyss til butikken

Treng du hjelp til innkjøp av klede eller sko

Treng du hjelp til innkjøp av andre ting i huset

• Personleg stell og dusj

Treng du hjelp til personleg stell/dusj

Hjertevenn Omsorg


Hjertevenn Omsorg

Hjertevenn Omsorg blir dreven av Hege Hillestad, busett på Skei. Litt om mi yrkeserfaring; har jobba som kokk, administrasjon, salg og service og som saksbehandlar. Ved sidan av å drive Hjertevenn Omsorg, har eg frå mars 2017 jobba i heimesjukepleien på Skei.

-

Frå mi erfaring i omsorgsyrket har eg opplevd at behovet er til stades for dei tenestene eg tilbyr. Eg har mange gode opplevingar frå omsorgsyrket, som har bidratt til at dette er noko eg har lyst til å jobbe vidare med.

Omsorgtjenester

Hjertevenn Omsorg tilbyr private omsorgstjenester for eldre og sjuke.

Verdiar

Hjertevenn Omsorg`s verdiar er trygghet, trivsel og kvalitet.

Aktørar

Hjertevenn Omsorg har tilknyttede aktører som fotpleier, frisør, massør o.l.

Kontakt

Ta gjerne kontakt dersom du treng hjelp eller du kjenner nokon som har har bruk for hjelp.

Prisar


Start

Gratis
 • Første møte er alltid gratis og uten vidare forpliktelsar!
 • 1 Time

  500 KR
 • 1 time: kr 500,-
 • Gåvekort

  X KR
 • Gi bort eit gåvekort til nokon som treng det.
 • Info

 • Prisane er inkl mva.
 •  

 • Kveldstillegg etter kl 17:00 kr 60,- pr time.
 •  

 • Det blir tillagt transportkostnadar på kr 3,5 pr kilometer.
 • Kontakt Info

  Navn: Hege Hillestad

  Adresse: Skei i Jølster

  Telefon: 41 63 51 11

  Hege Hillestad